Hjælp til forståelse af lejekontrakt eller fremlejekontrakt.
Udarbejde lejekontrakt eller fremlejekontrakt.
Lejens størrelse:
Udarbejde klage ved huslejestigning.
Hjælp til at klage til huslejenævnet.
Fraflytning