Familiesammenføring: Ægtefælle/samlever, børn og andre Familiemedlemmer
Opholdstilladelse
Turist visum / tidsbegrænset visum
Permanent opholdstilladelse
Statsborgerskab.
Tjekning af betingelser til familiesammenføring, permanent ophold eller statsborgerskab.
Udarbejde ansøgninger til udlændingestyrelsen.
Klage ved flygtningenævnet.